ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Loading...

Έκπτωση από το Βαθµό του – Μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την Απόλυση ΕΠΟΠ

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΜΧ) Γκάνιου Σταύρου του Αναγνώστη (ΑΜ: ΕΠΟ01181611
ή ΣΑ: 137/799/01), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 08 Μαϊ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ.453/50/7829/Σ.396/28 Μαρ 17 ∆γή του ∆΄ΣΣ.


Το www.enoplos.com είναι ένα αδέσμευτο ιστολόγιο για θέματα Άμυνας & Ασφάλειας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις αυτό το αφήνουμε στην δική σας κρίση. Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε για δημοσίευση και τη δική σας άποψη ή άρθρο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: enoplos.com@gmail.com
Loading...