ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου παροχών προς τα Στελέχη ( ΣΟΑ, ΚΑΑΥ, κλπ)

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνονται κάποιες παροχές, από την υπηρεσία όπως σπίτια διαμονής, οικήματα σε θέρετρα διαμονής κλπ. όλα αυτά γίνονται με κριτήρια μοριοδότησης, βάση βαθμού και θέσεως, με ελάχιστες κοινωνικές παραμέτρους όπως αυτές των πολύτεκνων ή κάποιων στελεχών που αντιμετωπίζουν, χρόνια προβλήματα υγείας σε μέλη της οικογένειας τους.

Αυτά τα ευεργετήματα, είναι ειδικά σήμερα με την οικονομική κρίση αδιανόητο να συνεχίζουν να δίνονται έτσι και να μην αλλάζουν τον τρόπο μοριοδότησης, ώστε να γίνουν με βάση τα οικονομικά εισοδήματα κάθε στελέχους σε συνάρτηση βέβαια με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Υπάρχουν αρκετά στελέχη με οικογένειες, που παίρνουν χαμηλότατο μισθό και λόγο του βαθμού τους, δεν δικαιούνται διαμονή στα ΣΟΑ και ΚΑΑΥ και υπάρχουν στελέχη με ποιο αξιοπρεπή μισθό, με μεγάλο βαθμό, τα οποία δικαιούνται διαμένουν σε σπίτια της υπηρεσίας ή έχουν άλλα ευεργετήματα για διακοπές, τα οποία μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν και δύο μισθούς επειδή εργάζεται η σύζυγος τους.

Είναι δίκαιο λοιπόν και απαραίτητο, στην σημερινή εποχή που ζούμε, να αλλάξουν οι Πάγιες Διαταγές και να συμπεριλάβουν και άλλα κριτήρια κοινωνικά στις παροχές αυτές, ώστε να είναι ποιο δίκαιες ως προς τα στελέχη και πριν προλάβουν να πουν κάποιοι για υπηρεσιακές ανάγκες τους υπενθυμίζουμε ότι σήμερα δεν έχουμε μερική επιστράτευση όπως ήταν παλιά και ότι με την τεχνολογία, κινητά τηλέφωνα αυτοκίνητα κλπ είναι εύκολο αν χρειαστεί, να έρθει στην μονάδα του ο καθένας σε πολύ γρήγορο μάλιστα χρόνο.