ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

Ευχάριστα νέα θα αρχίσει λειτουργία ραφείου στο Στρατιωτικό Πρατήριο Λάρισας (ΣΠΛ).

28 Ιουνίου 2017

Σας γνωρίζουµε ότι, η παρούσα αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Λειτουργία Ραφείου στο Στρατιωτικό Πρατήριο Λάρισας (ΣΠΛ).

Παρακαλούµε οι ενδιαφερόµενοι να συµπληρώσουν και να υποβάλουν στο ΣΠΛ την αίτηση συνεργασίας, µε τα αναφερόµενα σε αυτή δικαιολογητικά, µέχρι 31 Αυγ 17.Loading...