ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

« ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ »

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Προπτυχιακή εργασία του τότε φοιτητή Νικόλαου Ζαμπούκα της Νομικής Σχολής με θέμα τα συνταγματικά δικαιώματα των στρατιωτικών!