ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ενοπλος στο Google+

Ενημέρωση του ΓΕΣ για την κατάταξη με την 2017 Ε/ΕΣΣΟ

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Ενημερώνουμε ότι, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, με την 2017 Ε/ΕΣΣΟ στο Στρατό Ξηράς θα προγραμματισθούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1994 έως και 2019 (έτη γέννησης 1973 έως και 1998), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαΐου 2017 έως 23 Ιουνίου 2017 και όχι έως 30 Ιουνίου 2017.