ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ετήσιες Μεταθέσεις τι θα πρέπει να γνωρίζεται!

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Οι φετινές ετήσιες μεταθέσεις των στελεχών στο ΣΞ θα αρχίσουν να έρχονται σηματικά στα τηλεφωνικά κέντρα των Μονάδων το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενο άρθρο μας.

Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό είναι ότι θα έχει στην διάθεση του μία εβδομάδα από την κοινοποίηση της μετάθεσης του με σήμα για να κάνει ένσταση αν υπάρχει οποιοδήποτε ατομικό ή οικογενειακό πρόβλημα και μετά την πάροδο της εβδομάδας για την περίοδο τυχόν ενστάσεων θα ακολουθήσουν άμεσα σχετικά έγγραφα με τις ημερομηνίες τοποθετήσεως  στην νέες τους Μονάδες.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι φετινές μεταθέσεις θα έχουν σύντομο χρόνο υλοποίησης οι περισσότερες θα είναι μέσα στο Ιούνιο  γι αυτό τα Στελέχη θα πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι αν μετατεθούν το χρονικό διάστημα ώστε να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους υπηρεσιακές, ατομικές, οικογενειακές κλπ θα είναι μικρό έναντι των προηγούμενων ετών και θα απαιτηθεί κάποια εγρήγορση.

Για οτιδήποτε νεώτερο ή πληροφορία μάθουμε θα σας κρατάμε ενήμερους όπως κάνουμε τον τελευταίο καιρό για το μείζον θέμα των Μεταθέσεων.