ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΧΙΑ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

29 Μαΐου 2017

Σύμφωνα με την από 14 Μαρ 17 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/53/95511/Σ.981/17 Φεβ 17 Δγή του Δκτή της ΑΣΔΕΝ, ο ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ) Τζουράς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ: ΕΠΟ21933 ή ΣΑ: 134/437/09) 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

την έκπτωση από το βαθμό του και τη μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη του ήδη απολυθέντος ΕΠΟΠ Λχία (ΠΖ) Τζουρά Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ:ΕΠΟ21933 ή ΣΑ: 134/437/09), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 49 του ΝΔ 4105/1960 και των άρθρων 50, 51 και 53 του Ν.3883/2010, από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 14 Μαρ 17 τελεσίδικη γνωμοδότηση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΠ Φ. 453/53/95511/Σ.981/17 Φεβ 17 Δγή του Δκτή της ΑΣΔΕΝ. 

Loading...