ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΕΚ με απολύσεις ΕΠ.ΟΠ.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Με απόφαση του Δντη του Β΄Κλάδου απολύονται οι παρακάτω ΕΠ.ΟΠ δείτε το σχετικό ΦΕΚ
 ΕΠΙΛΕΓΜENA NEA