ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέες προκηρύξεις για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017Δείτε δύο Νέες προκηρύξεις για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στο Στρατό Ξηράς.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
6ΕΥ16-930 by enoplos.com on Scribd

 ΕΠΙΛΕΓΜENA NEA