ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προκήρυξη 157 θέσεων Οπλιτών και Εφέδρων στις Ειδικές Δυνάμεις

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκήρυξη του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που αφορά στην

πρόσληψη 157 οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.Επιλεγμένες Ειδήσεις