ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Loading...

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ (15/05-20/05/17) ΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΕΜΣ, ΠΟΝ)

15 Μαΐου 2017

Δείτε παρακάτω τα εβδομαδιαία μενού των εστιατορίων των στρατιωτικών καταστημάτων:

α) Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) - http://ekems.army.gr/,

β) Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) - http://pon-hn.gr/.
Loading...