ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ένοπλος στο google+

4η Φάση Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Δείτε τα ονόματα των εφέδρων υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) της 4ης Φάσης που παραπέμπονται στις επιτροπές απαλλαγών.


 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ...