Εξετάσεις μονιμοποίησης ΕΠΟΠ: στις μονάδες που υπηρετούν θα διεξαχθούν


Εξετάσεις μονιμοποίησης ΕΠΟΠ στις μονάδες που υπηρετούν θα διεξαχθούν!


stratiotikathemata.blogspot.gr/


.